Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia


Egzamin poprawkowy z przedmiotu AMIAL II odbędzie się 6.12.(środa) o godzinie 11.00 w Studium Matematyki.

 Informatyka


Lista obecności: grupa 1, grupa 2

 WTiICh


Lista obecności: inż, tch