Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu AMiAL II odbędzie się 7.11.(wtorek) o godzinie 13.00 w sali 118(BMW).

 Informatyka


Lista obecności: grupa 1, grupa 2

 IChiP